Aby oszczędzić Twój czas i zredukować koszty obsługi proponujemy:

  • odbiór dokumentów z Twojej firmy bądź innego wskazanego adresu
  • kontakt poprzez e-mail, telefon, faks i www
  • reprezentację przed urzędami
  • doradztwo w bieżącym prowadzeniu firmy

Usługi księgowo - rozliczeniowe m.in.:

  • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg handlowych.

W ramach danych ewidencji sporządzane będą m.in.:

  • ewidencja sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • miesięczne i roczne sprawozdania finansowe,
  • przekazy bankowe do ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • rozliczenia z ZUS – płatnik, przekaz elektroniczny,
  • obowiązkowe sprawozdania statystyczne dla GUS,
  • deklaracje do Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON i innych instytucji państwowych,
  • wnioski kredytowe do banku,
  • rozliczenia dywidend, kosztów właścicieli.

Dodatkowo klient otrzymuje m.in.:

  • dostęp do wybranych zestawień deklaracji i raportów poprzez on-line,
  • pomoc w sporządzaniu remanentu,
  • w ramach stałej umowy odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby klienta,
  • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie Klienta w instytucjach państwowych,
  • inne usługi według indywidualnych ustaleń z klientem,

Usługi kadrowo – płacowe m.in.:

prowadzenie akt osobowych pracowników wraz z niezbędnymi ewidencjami m.in.:

  • zakładanie, prowadzenie oraz bieżąca kontrola prawidłowości zawartości akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło),
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • prowadzenie kartotek pracowników: karty ewidencji czasu pracy, kartoteki urlopowe, karty wynagrodzeń,
  • rozliczanie pracowników z wykorzystanych przerw w czasie pracy (wykorzystanych urlopów, zwolnień lekarskich itp.),
  • przekazywanie klientowi ważnych dat/ terminów wynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowych,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
  • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

rozrachunki z tytuły wynagrodzeń wraz z miesięcznymi/rocznymi deklaracjami do ZUS i US m.in.:

  • sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniu (PIT 11, PIT 4R, PIT 8, PIT 8A itp.),
  • naliczanie i sporządzanie listy płac wraz z przygotowywaniem przekazów bankowych na wynagrodzenia i imiennymi raportami osób ubezpieczonych (RMUA),
  • rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowań do ZUS ubezpieczonych i członków ich rodzin
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji i raportów (DRA, RCX, RNA, RZA, IWA, itp.).

sporządzanie regulaminów wewnętrznych m.in.:

  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagrodzeń,
  • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • normy przydziału odzieży i środków higieny osobistej wraz z imiennymi kartami tego przydziału.

pozostałe usługi kadrowe m.in.:

  • przygotowywanie dla właściciela wszelkiego rodzaju sprawozdań, analiz kadrowych,
  • doradztwo w zakresie kodeksu pracy, oraz pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
  • doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,

Pozostałe usługi m.in.:

  • sporządzanie rozliczenia o zwrot VAT-u za materiały budowlane,
  • sporządzanie wykazów do Urzędu Marszałkowskiego celem ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
  • sporządzani korekt dokumentów ZUS (zawiadomienia o błędach w dokumentacji ZUS),
  • jednorazowe zlecenia: uporządkowanie akt, sporządzenie wewnętrznej dokumentacji,
  • wypełnianie dokumentów do ZUS (renta, świadczenie chorobowe i wypadkowe, kap. początkowy, wnioski o nie zaleganie itp.),
  • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy: o przyjęcie pracownika na staż, o prace interwencyjne, o refundację stanowiska pracy itp. wraz z bieżącą kontrolą wykonania postanowień umowy,
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
  • przesyłanie sprawozdań i innych dokumentów drogą elektroniczną.

Dotacje Unijne

  • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy: o przyjęcie pracownika na staż, o prace interwencyjne, o refundację stanowiska pracy itp. wraz z bieżącą kontrolą wykonania postanowień umowy,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

O Firmie

O Fimie

Biuro rachunkowe TWOJA KSIĘGOWOŚĆ ON-LINE posiada licencję Ministra Finansów nr 38614/2010 dotyczącą wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Właściciel firmy posiada wyższe wykształcenie magisterskie o specjalności rachunkowość.

Biuro Rachunkowe KSIĘGOWOŚĆ ON-LINE jest nowoczesnym biurem oferującym swoim klientom poza tradycyjną obsługą księgowo kadrową dostęp on- line do zasobów rachunkowych firmy. Dostęp on-line umożliwia kontrolę firmy 24h na dobę w dowolnym miejscu na świecie.

Pracujemy na oprogramowaniu CDN OPTIMA rekomendowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Dzięki zastosowanym w biurze rozwiązaniom klient na bieżąco może śledzić kondycję finansową firmy niezależnie od pory dnia i godzin pracy biura. Priorytetem biura jest dostosowanie oferowanych usług do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Dane kontaktowe

 •   +48 533 195 193
 •  ul. Jaracza 123 14-100 Ostróda
 •   biuro@ksiegowa.ostroda.pl.

Kontakt

Jeśli chcesz możesz wysłać zapytanie z tej strony
Odpowiemy jeszcze w tym samym dniu

Cennik

Cena jest ustalana indywidualnie z każdym klientem podczas negocjacji i zależy między innymi od:
 • formy opodatkowania
 • formy prawnej
 • ilości dokumentów księgowych
 • czy Klient jest płatnikiem VAT
 • czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.
 • liczby rozliczanych pracowników
 • zakresu usług dodatkowych świadczonych na indywidualne potrzeby klienta
Promocje DLA NOWYCH KLIENTÓW
 • dla nowych klientów na pierwsze 3 miesiące współpracy z nami udzielamy rabatu w wysokości 50 % ustalonej ceny za usługę.
 • Blisko domu dla klientów z ulicy Osiedle Młodych i Stefana Jaracza dodatkowy rabat w wysokości 10%.
Dla obecnych klientów, którzy polecą nasze usługi
 • dla dotychczasowych klientów, którzy polecą nasze usługi innym, udzielimy rabatu w wysokości 50% ceny usługi wynegocjowanej z pozyskanym klientem.
Zapraszamy do współpracy!!!